Dřevostavba Kozmice

Jak vybrat správnou stavební firmu, aneb rady jak nenaletět

Trh služeb je v současné době v České republice výrazně zdeformovaný. Firmy se, ve snaze získat zákazníka, předhánějí v nabízení služeb za co nejnižší ceny. Ty se tak v některých případech dostávají na úroveň, která není, při dodržení všech obecně závazných právních předpisů, reálná.

Je to spirála smrti. Firmám, které řádně podnikají, konkurují firmy, které se za firmy vydávají, které nejrůznějšími způsoby obcházejí platné právní předpisy a které nedisponují ani zlomkem toho, co ve svých nabídkách deklarují. Státní kontrolní orgány nejsou s to kontrolami tyto subjekty odhalit, natož eliminovat a zákazníci, pod vlivem nejrůznějších nabídek, upřednostňují nejnižší cenu, aniž by ji srovnávali s kvalitativním obsahem služby. Na jejich obhajobu nutno říci, že mnohdy ani nevědí, jak kvalitu služby hodnotit. Obecně u každé firmy pro kterýkoliv druh služby:

Jak dlouho subjekt (firma) na trhu působí?

Zahájení podnikání v oboru služeb je velmi jednoduché, avšak ke kvalitnímu zajištění služeb je bezpodmínečně nutná určitá infrastruktura. Její vytvoření není jednoduché ani levné. Dobré zázemí pro své pracovníky v terénu (na objektech) nemůže vytvořit firma existující několik měsíců.

V jakých jiných oborech firma podniká?

V kolika jiných firmách, na jakých postech a v jakých oborech podnikání se angažují či angažovali její statutární zástupci? Personální zainteresovanost vedení firem do přímého poskytování služeb a neprovázanost na jiné podnikatelské obory, zvyšuje důvěryhodnost služeb.

Jak se firma angažuje společensky?

Působení každé firmy v oblasti sociální odpovědnosti (hojně používaným cizím termínem pro ni je „Corporate Social Responsibility“ (CRM) je výrazným obrazem filosofie jejího podnikání. Společensky odpovědná firma se chová slušně ke svým zaměstnancům, podle svých možností podporuje rozvoj obce (města), společenských organizací, spolků dětí a mládeže, charitu a udržování národních zvyků.

Kolikrát firma již změnila svoji identitu?

Naprosto běžným folklórem českého podnikatelského prostředí je přelévání majetku z jedné firmy do druhé, zanecháváním dluhů v likvidovaných firmách (vůči státu, zaměstnancům, obchodním partnerům), převodem zakázek na nově vzniklé firmy podobně. Má-li firma starosti se svým hospodařením a zachraňováním majetku, nemůže se kvalitně věnovat obsluze potřeb svých klientů.

Jakým způsobem navrhuje služba úpravu smluvního vztahu?

Obsah a rozsah služeb by měl být vymezen co nejpodrobněji (co do povinností pracovníků i jednotek množství práce). Smluvní podmínky by měly být flexibilní, změna smluvních podmínek v případě změny operativní situace by pro klienta měla být jednoduchá.

Comments for this post are closed.