1) Kvalita

Kvalitně postavená dřevostavba se svými vlastnostmi zcela vyrovná klasickým zděným novostavbám, v některých ohledech je dokonce předčí. Ovšem tato technologie výstavby klade mnohem větší požadavky na zhotovitele, má větší nároky na přesnost a chápání jednotlivých realizačních postupů.

2) Tepelně-izolační vlastnosti

Sendvičové dřevostavby mají díky silné tepelně-izolační vrstvě vynikající tepelně-izolační vlastnosti. To znamená dlouhé udržení tepla a nízké náklady na vytápění. Úspora oproti běžnému zděnému domu může činit až desetitisíce korun za rok. V nepřítomnosti je možné dům pouze temperovat a potom ho velmi rychle vytopit, neboť stěny mají nízkou akumulaci tepla a nedochází tak k jejich vyhřívání.

3) Menší tloušťka obvodových stěn

Dřevěné obvodové stěny jsou tenčí než zděné, takže stejná zastavěná plocha domu u dřevostavby poskytne obytnou plochu větší o 8 až 10 % (1 menší pokoj).

4) Rychlá výstavba (do 9 měsíců)

Více než kdekoliv jinde zde platí pořekadlo „Čas jsou peníze“. Dřevostavby se díky unikátnímu konstrukčnímu systému vyznačují velmi krátkou dobou výstavby – pouhých 3 až 6 měsíců, což je minimálně o půl roku méně než u klasických staveb. Nejenže se dříve nastěhujete do nového, ale také ušetříte desetitisíce korun na nájmu a energiích, další desetitisíce korun uspoříte díky rychlému vyčerpání hypotéky na jinak ušlých úrocích.

5) Příjemné vnitřní klima

Vytápění a problémy s kondenzací vodní páry uvnitř budovy jsou složitou problematikou. Jejím ekonomicky výhodným řešením je rekuperační jednotka, která vyřeší recyklaci již jednou zaplaceného tepla a otázku zdravotně nezávadného prostředí domu. Rekuperační jednotka je nejjednodušší energetickou recyklační jednotkou, sestavenou z výměníku tepla, ventilátoru na přívodu vzduchu do domu a na odvodu z domu. Pracuje na principu předávání tepla do výměníku z odcházejícího vzduchu a nahřívání vzduchu přicházejícího do domu. Pro snížení provozních nákladů se rekuperační jednotka doplňuje o přívod vzduchu přes zemní registr (plastová trubka v nezámrzné hloubce), díky němuž může být vstupující vzduch v zimě předehřát až o 10 °C a v létě naopak o tutéž teplotu ochlazen. Získáváme tak i levné chlazení vnitřního objemu domu v letním období. Mikroklima uvnitř domu a výměna vzduchu nutného pro zdraví jsou společně řízeny automatikou. Do systému nasávání vzduchu z vnějšího prostředí můžeme vestavět pylové a prachové filtry, čímž vytvoříme vhodné podmínky pro alergiky. Systém samotné rekuperační jednotky nám nemůže zajistit vlastní vytápění domu, ale není nic jednoduššího, než za výměník do vstupu čerstvého vzduchu zařadit ohřívací jednotku.

6) Ekologická stavba

Dřevo je téměř zcela recyklovatelný materiál (i díky tomu roste zájem o dřevostavby hlavně ve vyspělých zemích) a zároveň patří mezi obnovitelné zdroje. Také jeho zpracování je šetrné k přírodě a životnímu prostředí. Oproti ostatním významným stavebním materiálům je dřevo úsporné při spotřebě energie, a to jak během počátečního zpracování, tak i při samotné stavbě, a v neposlední řadě i v závěru své existence, kdy není zapotřebí pro likvidaci dřeva energii dodávat, ale naopak je možné ji získat. Tím je zároveň vyřešen i problém s odvozem a uskladněním odpadu.

7) Suchý proces výstavby

  • Po zatvrdnutí základové desky (cca 14 dnů) lze začít se samotnou výstavbou. Toto je umožněno díky nízké hmotnosti konstrukce domu
  • Jelikož stavba neobsahuje vodu, není potřeba stavbu nechat přes zimu vymrznout
  • Nízká hmotnost domu také umožňuje menší základy, bez vnitřních základových pásů a možnost výstavby v místech s měkčím podložím

8) Čistota stavby

Stavba probíhá tzv. „nasucho“, což znamená v čistotě oproti výstavbě zděním. Během výstavby a po dokončení stavby tak nejsou prakticky potřeba úklidové práce.

9) Dlouhá životnost

V naší republice se udává životnost klasických zděných staveb 100 let. V tomto měřítku jim dřevostavba může plně konkurovat. Dřevostavba je opravdu srovnatelná se stavbami z jiných materiálů. Závisí ovšem na kvalitě provedení té určité stavby. Obecně lze říci, že dnes stavba (i dřevostavba) dříve zestárne v oblasti morální, než funkční. O dlouholetosti dřevostaveb svědčí zachované dřevostavby v Americe, které byly zkonstruovány počátkem 17. století.

Dřevostavba Ostrava-Šenov

Dřevostavba Ostrava-Šenov

Dřevostavba Ostrava-Šenov

1-1